این هم عکسی از این نوع موتورکه در خودرو ژاپنی شرکت مزدا با نام rx8 استفاده شده! اگه یه همچین غولی تو اتوبان پشت سرتون چراغ داد به آرامی راهنما بزنید و به قول معروف KEEP RIGHT ! چون شما که اهل کورس و این حرفا نیستید! و برای اینکه پیش وجدان خودتون هم سرافراز باشد می تونید یه کم ترمز کنید که مثلآ آره بابا ماآروم می رونیم و....
اساسی‌ترین اختلاف بین موتور پیستونی و نوع وانكل، در حركت پیستون و روتور (قطعه ای با مقطع مثلثی‌شكل) است.
در موتور وانكل، پیستونی به روتور تبدیل می‌شود كه جسمی است مثلثی شكل با وجوه محدب كه در داخل محفظه مخصوص حركت دورانی می‌كند.


حذف قطعات متحرك یكی از مزایای موتور وانكل از نظر صرفه اقتصادی محسوب می‌شود. در موتور وانكل محفظه عملیات به شكل مخصوصی ساخته می‌شود و همان وظیفه‌ای را دارد كه سیلندر موتورهای پیستونی عهده‌دار است؛
یعنی با گردش روتور در داخل آن تغییر حجم به وجود می‌آید و عملیات احتراق حاصل می‌شود؛ روتور جانشین پیستون می‌شود و همان كار را انجام می‌دهد؛ یعنی گاز را متراكم می‌كند، نیروی احتراق را تحمل می‌كند و نیروی تولیدش را به بادامك انتقال نیرو، منتقل می‌كند. در موتورهای خودرو معمولا یك یا دو روتور وجود دارد؛ بنابراین محور موتور معمولا یك بادامك یا دو بادامكی است. در مقایسه با چهار لنگ موجود بر روی میل لنگ موتور هفت سیلندر V شكل فضای بسیار كمی در موتور وانكل اشغال می‌شود.

این هم برشی از سیلندر

این هم یه عکی به صورت انیمیشن تا بهتر متوجه نحوه کارکرد این موتور بشیم.